Raad van beheer dekaangifte online dating radio nord nordjylland online dating

Posted by / 19-Apr-2016 07:29

Raad van beheer dekaangifte online dating

Doe je de dekaangifte online, dan ontvang je per e-mail een bevestiging en moet je ook de geboorteaangifte via de website doen.Doe je de dekaangifte met het formulier, dan ontvang je van ons: Heb je dekaangifte gedaan maar is je teef niet drachtig?Ook neemt hij DNA af van de pups en, als dit is aangevraagd, van de ouderdieren.Deze termijn is een streeftermijn en hangt onder andere af van het moment waarop wij de dek- en geboorteaangifte en de betaling ontvangen.Als wij de aangifte niet op tijd ontvangen, kunnen alle volgende stappen vertraging oplopen en ontvang je ook de stambomen later.

Je kunt het formulier niet gebruiken voor een nieuwe dekking. Heb je online dekaangifte gedaan, dan moet je ook online geboorteaangifte doen.

Heb je een geboorteformulier ingevuld en naar ons verzonden, dan ontvang je na de verwerking een factuur.

Pas als de betaling door ons ontvangen is, sturen wij de opdracht voor de nestcontrole naar de buitendienstmedewerker.

Dit kunnen bijvoorbeeld kopieën van de stamboom van een buitenlandse reu, DNA-profielen of een dierenartsverklaring bij kunstmatige inseminatie zijn.

Je dekaangifte moet binnen 3 weken na de dekking bij ons binnen zijn.

raad van beheer dekaangifte online dating-16raad van beheer dekaangifte online dating-7raad van beheer dekaangifte online dating-3

Wil je dat de buitendienstmedewerker snel komt, betaal de factuur dan ook vlot.

One thought on “raad van beheer dekaangifte online dating”

  1. So this article is not to list a bunch of reasons why you are at fault for not being married …as if marriage was something you just bought at the store. I respect and care about women’s issues more than there is space to write about here.